آمار کلی

کد ملی: 166178XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه تفلون نسوز دماوند عضو هیئت مدیره فعال 1391/12/13 تا کنون