آمار کلی

کد ملی: 205034XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بوم نگاران هوشمند امید مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/16 تا کنون
ژرف کاوان شریف بازرس علی البدل فعال 1397/01/07 تا کنون
تحلیل گران سیستم های هوشمند ره نگار رئیس هیئت مدیره فعال 1393/12/18 تا کنون