آمار کلی

کد ملی: 620965XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه الغدیر باغبادران عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1398/02/20 تا کنون