آمار کلی

کد ملی: 466929XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ترشیجات صدف سبز ندا لردگان عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/26 تا کنون