آمار کلی

کد ملی: 138070XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذر ثلاث طبا بازرس علی البدل فعال 1390/08/01 تا کنون