آمار کلی

کد ملی: 451995XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیش دبستانی غیردولتی قصر فرشته ها پهله مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/06 تا کنون