آمار کلی

کد ملی: 428424XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی قرآن و عترت منهاج صالحین نور نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/03 تا کنون
حامیان میراث زرین خاک بازرس اصلی فعال 1394/12/18 تا کنون