آمار کلی

کد ملی: 006350XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرجام فولاد مهرسام نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/08 تا کنون
مهندسی مفید تراز پی بازرس علی البدل فعال 1393/01/15 تا کنون