آمار کلی

کد ملی: 224879XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید و توزیع گیاهان دارویی سلامت گستر گلشهر عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/15 تا کنون
برودت شکن گلستان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1391/07/23 تا کنون