آمار کلی

کد ملی: 545948XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی آباد گستر ملارد عضو هیئت مدیره فعال 1391/08/01 تا کنون