آمار کلی

کد ملی: 137676XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رادین صنعت آذر جم مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/30 تا کنون