آمار کلی

کد ملی: 206160XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کمیل اتصال شمال نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/20 تا کنون
شایان پی شهر بازرس اصلی فعال 1395/03/05 تا کنون