آمار کلی

کد ملی: 460986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بخش ایوانکی بازرس علی البدل خارج شده 1397/02/17 تا 1397/12/26