آمار کلی

کد ملی: 457948XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبز آشیان صددروازه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/12/03 تا کنون