آمار کلی

کد ملی: 651967XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/09 تا کنون
نمایشگاه بین المللی مشهد بازرس علی البدل فعال 1395/04/28 تا کنون