آمار کلی

کد ملی: 396128XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سلامت باور گستر کاسپین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/07 تا کنون