آمار کلی

کد ملی: 894686

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الماس گستر اسپادانا بازرس علی البدل فعال 1390/11/11 تا کنون