آمار کلی

کد ملی: 599965XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی شن و ماسه امیر جنوب بهبهان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/06/19 تا کنون