آمار کلی

کد ملی: 443078XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن زرتشتیان اهرستان بازرس علی البدل فعال 1398/03/27 تا کنون