آمار کلی

کد ملی: 330967XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گنجینه هنر و صنایع درنیکا بازرس علی البدل فعال 1395/10/19 تا کنون
لاجورد کبودان بازرس علی البدل فعال 1395/06/10 تا کنون