آمار کلی

کد ملی: 172945XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دوام دژ آرمه فرجام عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/06 تا کنون
مدیران سیستم سازان کویر آرتا عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/09 تا کنون
آرتین سازه البرز عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/05/22 تا 1396/07/15