آمار کلی

کد ملی: 079351XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایوان ساز توس عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/12 تا کنون
اندیشه مشاهیر پارس رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/10 تا کنون
اختر شمال توس بازرس اصلی فعال 1397/02/19 تا کنون