آمار کلی

کد ملی: 175523XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و غذایی نگین دز رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/15 تا کنون
خدمات ضمانت سرمایه گذاری تعاون رئیس هیئت مدیره فعال 1397/06/31 تا کنون