آمار کلی

کد ملی: 128609XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه تولید و تکثیر و پرورش آبزیان نهنگ عنبر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/01/31 تا کنون