آمار کلی

کد ملی: 617926XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نقش چهاپ ایرانیان بازرس اصلی فعال 1392/01/27 تا کنون
مبتکر راه سلامت ایرانیان بازرس اصلی فعال 1391/12/12 تا کنون