آمار کلی

کد ملی: 263083XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کانون وکلای دادگستری گیلان عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/24 تا کنون
گستره صنعت سورنا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/09/07 تا کنون