آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره سه هزار و شصت و هشت ارایه خدمات آمبولانسی امداد نور مهران مدیرعامل فعال 1398/06/10 تا کنون