آمار کلی

کد ملی: 174111XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مازیار مکانیک پاسارگاد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/07 تا کنون
ماهان فراز بوستان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/19 تا کنون
پیرانا مکانیک پاسارگاد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/02 تا کنون