آمار کلی

کد ملی: 053204XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریس پویا آراد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/04 تا کنون
کالا تجارت آویژه آیین رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/12/14 تا کنون