آمار کلی

کد ملی: 045368XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مبنا پردازش خاورمیانه نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/30 تا کنون
مبنا تجارت خاورمیانه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/30 تا کنون