آمار کلی

کد ملی: 119009XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی یوتاب آراد سپاهان بازرس علی البدل فعال 1397/09/03 تا کنون