آمار کلی

کد ملی: 206402XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرتین سینا چوب سازان برتر شمال نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/30 تا کنون
تولیدی مبل و صندلی سینا چوب عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1396/07/01 تا کنون