آمار کلی

کد ملی: 137638XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی طلایه داران طب کیمیا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/03/04 تا کنون
سهند تجارت فراز پارسیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1389/09/13 تا کنون