آمار کلی

کد ملی: 251156XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوین صنعت بیرم برزو نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/09/02 تا کنون