آمار کلی

کد ملی: 459203XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی پویا قطره عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1398/01/17 تا کنون