آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
2698 تولید تابلو برق فشار قوی و فشار ضعیف پیمان کامیاران بازرس اصلی فعال 1386/06/03 تا کنون