آمار کلی

کد ملی: 120936XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
غزال سیر هما نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/11/06 تا کنون