آمار کلی

کد ملی: 038198XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیک اندیشان پیشگام توسعه اینده عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/22 تا کنون