آمار کلی

کد ملی: 494915XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی دامداران گیلانغرب نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/01 تا کنون