آمار کلی

کد ملی: 091974XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی کشاورزی پدیده گل پارسیان بازرس علی البدل فعال 1397/09/07 تا کنون