آمار کلی

کد ملی: 251028XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیک یاران خلیج فارس بازرس اصلی فعال 1397/05/19 تا کنون