آمار کلی

کد ملی: 216138XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بلندارکان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/26 تا کنون
عمران بتن نیوساد عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/06 تا کنون
داشن ایمن نوین عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/03/27 تا 1395/07/28