آمار کلی

کد ملی: 456935XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/09/18 تا کنون