آمار کلی

کد ملی: 006060XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهبود شیمی صبا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/21 تا کنون
نمک ملحه نظرآباد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1391/10/23 تا کنون
ذغال به صبا روحی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1390/08/03 تا کنون