آمار کلی

کد ملی: 175611XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان لنجان بازرس اصلی فعال 1397/01/20 تا کنون