آمار کلی

کد ملی: 541967XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارمیس سپهر نقش جهان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/08/23 تا کنون