آمار کلی

کد ملی: 352096XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زرین پیام سیراف رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/22 تا کنون