آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی مهر شماره 24 اندیمشک شماره ثبت 2433 28/3 / 92 و مدیرعامل فعال 1392/05/22 تا کنون