آمار کلی

کد ملی: 362037XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یکهزار و چهار معدن منیزیت نصرت آباد عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/06 تا کنون