آمار کلی

کد ملی: 269114XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی راش دشت پی عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/14 تا کنون
فنی و مهندسی اریا دژ ایمن رئیس هیئت مدیره فعال 1395/10/05 تا کنون
مازند آریا بنا گستر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/01/22 تا کنون